dzień III – śpiew

Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina - logo festiwaluŚPIEW to motyw przewodni trzeciego dnia festiwalu w niedzielę 17 czerwca 2018 r. Od 9.00 do 20.00 będą miały miejsce trzy wydarzenia, które odbędą się w dwóch różnych lokalizacjach. Temat wiodący trzeciego dnia festiwalu to:

Wyśpiewać chwałę Bogu w hymnach prawosławnych i pieśniach patriotycznych

A oto porządek festiwalu śpiewu cerkiewnego w niedzielę 17 czerwca 2018 roku.

Boska Liturgia

W czasie Boskiej Liturgii w Cerkwi Katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, celebrowanej przez JE abp Abla ordynariusza lubelsko-chełmskiego oraz JE abp Jerzego ordynariusza wrocławsko-szczecińskiego i ordynariusza Wojska Polskiego.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii (ok. godz. 11.30) nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci generała brygady Wojska Polskiego arcybiskupa Sawy (Sowietowa) – biskupa lubelskiego w latach 1932-1937.

Koncert galowy

Wieczorem o godz. 18.00 w Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie odbędzie się uroczysty koncert galowy.

Wykład wprowadzający wygłosi prof. dr hab. Sławomir Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Na koncercie galowym wystąpią czterej renomowani wykonawcy:

  • Chór Cerkwi Katedralnej p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
  • Męski Chór Wojskowy STRATOS pod dyrekcją ks. mgr kpt. Łukasza Goduna
  • Chór „Chołmszczyna” Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej
  • Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

Miejsca

Cerkiew Katedralna pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, ul. Ruska 15

Centrum Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ul. Ruska 15


Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5