dzień II – obraz

Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina - logo festiwaluOBRAZ to leitmotiv drugiego dnia festiwalu w sobotę 16 czerwca 2018 roku. Wszystkie wydarzenia odbędą się w godzinach 10.00 – 17.00 w Centrum Diecezji Lubelsko-Chełmskiej i na Zamku Lubelskim. Temat wiodący drugiego dnia to:

Freski w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim jako inspiracja w praktyce ikonograficznej

Wykłady ikonograficzne

10:00 – 11:30  Pierwsza część zajęć to wykład pt. „Ikonografia Bogurodzicy”, który poprowadzi ks. prof. Jerzy Tofiluk, rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Wykład odbędzie się w Centrum Diecezjalnym przy ul. Ruskiej 15 w Lublinie.

12.00 – 13:30  Druga część to zajęcia studyjne pt. „Ikonograficzny kanon świątyni bizantyńskiej i jego konkretyzacja w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim”, które poprowadzi dr Andrzej Frejlich, kustosz Kaplicy Zamkowej. Zajęcia odbędą w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim przy ul. Zamkowej 9 w Lublinie.

Warsztaty ikonograficzne

14.00 – 17.00  Po zakończeniu wykładów i przerwie na lunch (ok. 13.30 – 14.00) odbędą się zajęcia warsztatowe pt. „Sztuka pisania ikon – warsztaty dobrych praktyk w pisaniu ikon”, które poprowadzą: Rafał Wojewódzki i Anna Piasecka z Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim, najstarszej i najbardziej renomowanej tego typu szkoły w Polsce. Zajęcia odbędą się w Centrum Diecezjalnym przy ul. Ruskiej 15 w Lublinie.

 


Miejsca

Centrum Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w Lublinie, ul. Ruska 15

Zamek Lubelski – Muzeum Lubelskie w Lublinie, ul. Zamkowa 9