dzień I – słowo

Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina - logo festiwaluSŁOWO to motyw przewodni pierwszego dnia festiwalu w piątek 15 czerwca 2018 r. Wszystkie wydarzenia odbędą się w godzinach 16.00 – 20.00 na Zamku Lubelskim. Temat wiodący pierwszego dnia brzmi następująco:

Autokefaliczne prawosławie w odrodzonej II Rzeczpospolitej

Konferencja popularno-naukowa

Pierwsza część to konferencja popularno-naukowa, która składała się z cyklu czterech wykładów:

 • Odrodzone państwo polskie wobec Cerkwi Prawosławnej w latach 1918-1925
  Prof. dr hab. Stefan Dudra (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Sylwetka generała brygady Wojska Polskiego arcybiskupa Sawy (Sowietowa) – duszpasterza i żołnierza
  Dr hab. Jerzy Grzybowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Autokefalia Kościoła Prawosławnego w Polsce
  Ks. dr Anatol Szymaniuk (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
 • Prawosławni i losy emigracji polskiej po II wojnie światowej
  Dr Jan Sęk (Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie)

Konferencja odbędzie się na Zamku Lubelskim w głównej sali Galerii Malarstwa Polskiego.

Koncert śpiewu cerkiewnego

Koncert pieśni prawosławnych w wykonaniu Chóru OKTOICH przy Cerkwi Prawosławnej pw. św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu oraz Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław pod dyrekcją ks. Grzegorza Cebulskiego odbędzie się w Kaplicy Zamkowej Trójcy Świętej po zakończeniu konferencji popularno-naukowej.


Miejsce

Zamek Lubelski – Muzeum Lubelskie w Lublinie, ul. Zamkowa 9