„Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” to trzydniowy festiwal, którego III edycja odbędzie się w dniach 15 – 17 czerwca 2018 roku (piątek – niedziela) w Lublinie. Analogicznie do poprzednich edycji każdego dnia zostało zaprezentowane wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina z innej perspektywy:

SŁOWO
historycznej

OBRAZ
fotograficznej

ŚPIEW
muzycznej

Lublin od początków swego istnienia był miastem wielu narodowości, religii i kultur, czego wyrazem jest bogate dziedzictwo materialne i duchowe. Jednym z istotnych komponentów wielokulturowości Lublina jest jego dziedzictwo wschodniosłowiańskie, stanowiące pomost kulturowy pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy.

W roku 2018 przypadają dwie ważne rocznice: 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, a także 600-lecie powstania unikalnych wschodniochrześcijańskich fresków w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Z tego powodu chcemy zaprezentować wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe naszego miasta w kontekście tych ważnych wydarzeń.

prezentacje

Męski Chór Kameralny "Cantus Serdicus" z Sofii (Bułgaria)

Występ męskiego chóru „Cantus Serdicus” na koncercie galowym

Zwieńczeniem III dnia, czyli festiwalu śpiewu cerkiewnego, jak i całej II edycji tegorocznej imprezy, był koncert galowy, który odbył się w niedzielne popołudnie 21 maja 2017 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wystąpiło na nim dwóch renomowanych wykonawców: Chór Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, a także Męski Chór Kameralny „Cantus Serdicus” z Sofii w Bułgarii. Poniżej prezentujemy zapis audio wybranych utworów. Wszystkich pięknych pieśni w wykonaniu…

Chór Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie

Występ chóru lubelskiej katedry na koncercie galowym

Zwieńczeniem III dnia, czyli festiwalu śpiewu cerkiewnego, jak i całej II edycji tegorocznej imprezy, był koncert galowy, który odbył się w niedzielne popołudnie 21 maja 2017 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wystąpiło na nim dwóch renomowanych wykonawców: Chór Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, a także Męski Chór Kameralny „Cantus Serdicus” z Sofii w Bułgarii. Poniżej prezentujemy zapis audio wybranych utworów. Wszystkich pięknych pieśni w wykonaniu…

fot. Krzysztof anin Kuzko

Wystawa fotograficzna СПАСИ И СОХРАНИ

III dnia festiwalu w niedzielę 21 maja 2017 r. zostanie zaprezentowana wystawa fotograficzna „СПАСИ И СОХРАНИ” („Spasi i sachrani”) Grupy Twórczej Motycz. Teraz przedstawiamy wybrane fotogramy z tej ciekawej wystawy. Całość będzie można zobaczyć w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 21 maja od godz. 18.00. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Wykład prowadzi dr Marcin Abijski

Wsłuchać się w wyciszający śpiew wschodniego chrześcijaństwa

Trzeci dzień II edycji to festiwal śpiewu cerkiewnego pt. „Wsłuchać się w wyciszający śpiew wschodniego chrześcijaństwa”. Z tego tytułu w niedzielę 21 maja 2017 roku w Centrum Diecezjalnym wykład i warsztat pt. „Liturgiczny śpiew wschodniosłowiański” poprowadził dr Marcin Abijski, dyrygent Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza. Poniżej prezentujemy zapis filmowy tego wykładu.

Warsztaty fotograficzne w Katedrze Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie

Uchwycić oraz utrwalić piękno sztuki i architektury wschodniosłowiańskiej w Lublinie – warsztaty

Na zakończenie drugiego dnia II edycji festiwalu, poświęconego obrazowi, w sobotę 20 maja 2017 r. odbyły się warsztaty z fotografii obiektów sakralnych. Poprowadzili je Tadeusz Żaczek, Aleksander Wasyluk oraz członkowie zespołu www.orthphoto.net. Zajęcia odbyły się w we wnętrzach dwóch prawosławnych lubelskich cerkwi – katedrze pw. Przemienienia Pańskiego oraz cerkwi pw. Niewiast Niosących Wonności do Grobu Pańskiego na cmentarzu przy ul. Lipowej. Finałem zajęć była ewaluacja i dyskusja na temat zrealizowanych…

Wykłady z panoramy 3D prowadzi młody zespół www.orthphoto.net

Uchwycić oraz utrwalić piękno sztuki i architektury wschodniosłowiańskiej w Lublinie – wykład III

Drugi dzień II edycji festiwalu – sobota 20 maja 2017 r. – był poświęcony obrazowi. Z tego tytułu w Centrum Diecezjalnym odbyły się wykłady i warsztaty fotograficzne pt. „Uchwycić oraz utrwalić piękno sztuki i architektury wschodniosłowiańskiej w Lublinie”. Trzeci z wykładów, poświęcony panoramie fotograficznej 3D, poprowadził Tomasz Grześ wraz  kolegami z zespołu www.orthophoto.net. Poniżej prezentujemy zapis filmowy tego wykładu.

Zajęcia fotograficzne prowadzi Aleksander Wasyluk

Uchwycić oraz utrwalić piękno sztuki i architektury wschodniosłowiańskiej w Lublinie – wykład II

Drugi dzień II edycji festiwalu – sobota 20 maja 2017 r. – był poświęcony obrazowi. Z tego tytułu w Centrum Diecezjalnym odbyły się wykłady i warsztaty fotograficzne pt. „Uchwycić oraz utrwalić piękno sztuki i architektury wschodniosłowiańskiej w Lublinie”. Drugi wykład, dotyczący fotografii cyfrowej, poprowadził Aleksander Wasyluk, założyciel i lider portalu www.orthphoto.net. Poniżej prezentujemy zapis filmowy tego wykładu.

Zajęcia z fotografii wielkoformatowej prowadzi Tadeusz Żaczek

Uchwycić oraz utrwalić piękno sztuki i architektury wschodniosłowiańskiej w Lublinie – wykład I

Drugi dzień II edycji festiwalu – sobota 20 maja 2017 r. – był poświęcony obrazowi. Z tego tytułu w Centrum Diecezjalnym odbyły się wykłady i warsztaty fotograficzne pt. „Uchwycić oraz utrwalić piękno sztuki i architektury wschodniosłowiańskiej w Lublinie”. Pierwszy z wykładów, poświęcony tradycyjnej fotografii architektury, w szczególności wielkiemu formatowi, poprowadził Tadeusz Żaczek, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Poniżej prezentujemy zapis filmowy tego wykładu.

Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza

Liturgiczne pieśni bizantyńskie na Zamku Lubelskim

Na zakończenie pierwszego dnia II edycji festiwalu miał miejsce unikalny koncert pt. „Liturgiczne pieśni bizantyńskie” w wykonaniu Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza pod dyrekcją dr Marcina Abijskiego. Koncert odbył się w Kaplicy Trójcy Świętej w dniu 19 maja 2017 r. Poniżej prezentujemy zapis video i audio wybranych utworów. Wszystkich pięknych pieśni w wykonaniu Chóru im. Bogdana Onisimowicza będzie można wysłuchać na płycie CD, której wydanie jest planowane w niedługim…

Fotografia Piotra Maciuka

Obiekty sakralne kultury prawosławnej w Lublinie

Konferencji popularno-naukowej pt. „Poznać prawosławie w Lublinie w XVII wieku”, odbywającej się w ramach II edycji festiwalu na Zamku Lubelskim, towarzyszyła wystawa fotograficzna pt. „Obiekty sakralne kultury prawosławnej w Lublinie” autorstwa Piotra Maciuka, pracownika Muzeum Lubelskiego. Fotogramy zaprezentowano w sali Malarstwa Polskiego Muzeum Lubelskiego. W oparciu o prace Piotra Maciuka z tej wystawy opracowaliśmy diaporamę, którą prezentujemy poniżej.

Marzena Gałecka

Ikonostas w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie

W czasie konferencji popularno-naukowej pt. „Poznać prawosławie w Lublinie w XVII wieku”, odbywającej się w ramach II edycji festiwalu, trzeci wykład pt. „Ikonostas w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie” wygłosiła Pani Marzena Gałecka, historyk sztuki z Biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. Konferencja odbyła się w sali Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim w Lublinie w dniu 19 maja 2017 roku. Prezentujemy zapis video tego wystąpienia.

Prof. dr hab. Andrzej Gil

Cerkiew prawosławna w Lublinie w strukturach Eparchii Chełmskiej w pierwszej połowie XVII wieku

W czasie konferencji popularno-naukowej pt. „Poznać prawosławie w Lublinie w XVII wieku”, odbywającej się w ramach II edycji festiwalu, drugi wykład pt. „Cerkiew prawosławna w Lublinie w strukturach Eparchii Chełmskiej w pierwszej połowie XVII wieku” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Gil, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencja odbyła się w sali Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim w Lublinie w dniu 19 maja 2017 roku. Prezentujemy zapis audio tego…

Prof. dr hab. Antoni Mironowicz

Cerkiew prawosławna w Rzeczpospolitej w XVI i XVII wieku

W ramach festiwalowej konferencji popularno-naukowej II edycji festiwalu pt. „Poznać prawosławie w Lublinie w XVII wieku” pierwszy wykład pt. „Cerkiew prawosławna w Rzeczpospolitej w XVI i XVII wieku” wygłosił prof. dr hab. Antoni Mironowicz, historyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu w Białymstoku. Konferencja odbyła się w sali Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim w Lublinie w dniu 19 maja 2017 roku. Prezentujemy zapis audio tego wystąpienia.

nasz zespół

opinie

Podczas I edycji festiwalu dowiedzieliśmy się jak ważną rangę w dziejach Lublina odegrała wielokulturowość miasta. Dlatego powinniśmy sięgać do tej tradycji i ją pokazywać. Szczególnie koncert pieśni prawosławnych w stylu bizantyńskim w wykonaniu Chóru Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach dał nam wiele przeżyć duchowych.

Halina Filipiuk

Szczególnie wysoko oceniam formułę festiwalu w podziale na przestrzenie: słowo, obraz i śpiew. Mam nadzieję, że ten podział, a także wysoki merytoryczny poziom imprez staną się jego marką, pielęgnowaną w kolejnych latach. Lublin zasługuje na takie formy festiwalowe, które przypominają o jego wielokulturowych korzeniach.

dr Kamen Rikev

W niedzielę 21 maja 2016 r. wzięłam udział w koncercie galowym. Wydarzenie to było wspaniałym popisem wokalnym w wykonaniu Chóru Soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Brześciu oraz Męskiego Chóru Cerkwi pw. św. Sawy w Belgradzie. Zachwyt wywołał u mnie potężny głos  męskiego chóru z Belgradu, wychwalający Boga w prawosławnych pieśniach.

Aleksandra Filipiuk

Uczestniczyłam w koncercie „Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Lublinie” w styczniu tego roku, który bardzo mi się podobał. Zróżnicowani wykonawcy reprezentowali bardzo wysoki poziom i odmienne podejście do śpiewu cerkiewnego. Po prostu uczta dla duszy, ale i uszu.

Małgorzata Wiercioch

Program zbliżającego się festiwalu jest bardzo ciekawy. Podoba mi się formuła z podziałem na słowo, obraz i muzykę. Biorąc pod uwagę jakość dotychczasowych projektów tych organizatorów, będzie to inspirujące wydarzenie. Na pewno wezmę w nim udział.

Mateusz Zdolny