23 maja 2024

Czym jest karma ?

Karma to pojęcie występujące w buddyzmie, hinduizmie i religiach dharmicznych. Oznacza ono przyczynę i jej skutek. W hinduizmie jest ona bardzo ściśle związana z Bogiem. Niektórzy wyznawcy wierzą, że Bóg pełni rolę w dostarczaniu ludziom karmy. Inni zaś twierdzą, że karma jest jedynie prawem przyczyny i skutku. Zgodnie jednak twierdzą, że Bóg daje nam to na co zasługujemy. Wszystko do nas wraca i to nasze dobre uczynki pozwalają nam osiągnąć sukces. W buddyzmie karma jest ważnym pojęciem. Oznacza ono „zamierzone działanie”.Decydującym czynnikiem jest wola i zamiar. W karmie buddyjskiej nie występuje fatalizm Zrozumienie do końca buddyjskiej karmy jest możliwe tylko gdy wgłębi się dokładnie w jej znaczenie. Karma jest pojęciem skomplikowanym w swej pozornej prostocie. W poszczególnych religiach pojęcie to się różni. Aby ją zrozumieć trzeba przyjrzeć się głębiej całej danej religii. Wielu ludzi nawet z innych religii znają pojęcie karmy. Wielu uważa, że wszystkie dobre uczynki do nas wracają oraz, że za wszystkie złe uczynki trzeba zadośćuczynić.